top of page
?מי מפחד מצבע
עיצוב עם אמירה אישית, יש שיגדיו שאולי זה מוגזם אבל בעינינו זה מושלם! הצצה לבית הצבעוני ועוצר הנשימה של המעצב דאג מאייר במיאמי. שימו לב לשילוב המושלם של הסגול והטורקיז בחדר השינה
 (Doug Meyer)
Screenshot 2019-02-28 14.22.06_edited.pn
יצירת עיצוב עם אמירה אישית בעזרת פריטי ריהוט ואומנות יחודיים ששבו את ליבו של המעצב
Screenshot 2019-02-28 15.01.31.png
Screenshot 2019-02-28 15.01.12.png
Screenshot 2019-02-28 15.01.25.png
צבעים מנוגדים הם הצבעים אשר נמצאים זה מול זה בגלגל הצבעים כמו סגול וצהוב, לסגול לדוגמה, יחמיאו גם הצבעים הכתומים והירוקים הלימוניים שליד הצהוב.
bottom of page